ASTRONOMI
GUIDEN
Rester av stjärnor > Supernovor

En supernova är resultatet av en döende stjärna.
Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Trådar