ASTRONOMI
GUIDEN
Forskning och utbildning > 2010

Okänd användare
Ons 23 dec 2009 21:14:48
om jag vill göra ett horoskop för 2010 hur ska jag räkna för att det ska ge ett så pass exakt svar som möjligt? Hur brukar ni samla astronomiska data innan ni gör era beräklningar?

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds