ASTRONOMI
GUIDEN
Osorterat > Angående diffraktionbegränsad optik

Okänd användare
Tis 15 okt 2013 13:56:26
Vad betyder egentligen termen diffraktionsbegränsad optik?
Exempelvis står det i återförsäljarnas reklam, Huvudspegel: X mm, diffraktionsbegränsad, X % reflexion

En definition av diffraktionsbegränsad optik
An optical system with the ability to produce images with angular resolution as good as the instrument´s theoretical limit is said to be diffraction limited.
Born, Max; Emil Wolf (1997). Principles of Optics. Cambridge University Press. ISBN 0-521-63921-2.

However, most observations from Earth are seeing-limited due to atmospheric effects. Optical telescopes on the Earth work at a much lower resolution than the diffraction limit because of the distortion introduced by the passage of light through several kilometres of turbulent atmosphere.

Det enda optiska faktum som kan ändra på detta är adaptiv optik! Har kommersiella teleskop för X antal tusenlappar adaptiv optik?
Naturligtvis inte! Är terminologin meningsfull, knappast.

Hur vet man då att man exempelvis köper ett teleskop med en utmärkt spegel? Det vet man i regel inte utan ett eget test eller ett testprotokoll från tillverkaren! Strehlvärdet (se äldre Zygo-bild) är den enskilt viktigaste faktorn i mätningen på bilden.
Kan man då lita på protokollet? Det har förekommit tveksamheter, så svaret beror av vem som utför testet. Ett mycket välrenommerat företag hade stora svårigheter under år 2009, att leva upp till sina påståenden, efter påpekanden sjönk mätresultaten till mer normala nivåer.

Mvh Lars L


Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds