ASTRONOMI
GUIDEN
Fysik och begrepp > Artificiell gravitation. (vid rymdfärder/station)

Okänd användare
Mån 5 mar 2012 19:51:16
Skulle det fungera med ett gyroskop som roterar i extrem hastighet och hög vikt, kan inte jag matten i detta men endå.

Eller skulle det bara få skeppet väldigt tungstyrt.

Men om man skulle leka med tanken och värden.
vikt 100ton
rpmX3 100KHz (alltså 100´000varv/sek på varje axel.)

Vet att detta skulle behöva extrem mängd energi,
men det känns som lättare att lösa.

Vad skulle den skapa för artificel vikt måntro eller har jag set för mycket scifi ;)

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds