ASTRONOMI
GUIDEN
Osorterat > Astro distro

Okänd användare
Tor 5 mar 2015 17:36:09
Hittade denna i sökande efter ett annat Linux än Ubuntu.

http://www.distroastro.org/

Vid första anblick såg den intressant ut då den innehåller på planetarium och teleskopstyrning.

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds