ASTRONOMI
GUIDEN
Forskning och utbildning > Attraktion

Okänd användare
Mån 22 nov 2010 14:42:24
jag tycker att elektroner borde attraheras lite till av protoner och falla in mot dem istället för att, som tydligen är fallet, stanna upp i omloppsbana.
om de gjorde det kunde båda smälta samman till en neutral enhet ( neutron !?)

kanske elektroner som är gamla och trötta gör precis det, -ramlar in i protonen och bildar neutroner.... :D

eller kanske protonen inte gillar att elektronen är så jäkla negativ.. :O)

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds