ASTRONOMI
GUIDEN
Galaxer och stjärnsystem > Blir galaxer gamla och dör ?

Okänd användare
Ons 28 aug 2013 01:29:39
De mest avlägsna galaxerna man kan se är tydligen lika gamla som universum självt.
PANG sa det för fjorton miljarder år sedan och plötsligt fanns allting som finns nu, - även avståndet fjorton miljarder ljusår.
Ljuset från ena änden av universum har nu nått andra änden, eller ?

Är galaxtätheten lika stor åt alla håll ?
och var är vi i allt detta ?
I mitten, eller ?

och om allt startade i en liten ´punkt´, och denna ´punkt´ var allt som fanns.... - hur kan man då kalla den ´liten´ ? - den borde väl varit en oändligt stor punkt eftersom den var allt som fanns, det fanns inget att jämföra med, något ´större´ som gjorde den ´liten´ , eller hur ?

så själva begreppet Big Bang med en expansion är ju inte helt logiskt, det måste ju finnas något att jämföra med för att begreppet expansion skall vara tillämpbart överhuvudtaget.

anyway - de mest fjärran galaxernas ljus har nu nått fram till oss, men dessa galaxer behövde väl tid att bildas, och måste följaktligen ha funnits långt innan tiden för deras begynnelse som är tiden för big bang som alltid har funnits och nu hänger jag inte riktigt med längre.

hur lång tid tar det för en galax att bildas ?
och hur lång tid finns den, innan den slukats av sitt eget svarta mitttenhål ?

och varför ställer jag så underliga frågor ?
Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds