ASTRONOMI
GUIDEN
Solsystemet > Definitionen av begreppet planet

Okänd användare
Tor 17 aug 2006 15:56:59
Begreppet planet

Den 24 augusti tar IAU ställning till ett förslag om definition av begreppet planet. Förslaget innebär i korthet att planeterna delas in i tre huvudklasser:
1) Klassiska planeter
2) Plutoner
3) Dvärgplaneter

Kometer, flertalet asteroider, osv, ska enligt förslaget gå under det gemensamma begreppet Små solsytemskropppar, vilket man kanske kan förkorta till småkroppar? Ordet småplaneter skall helt uteslutas.

Ett problem med det nya förslaget kan vara att en planet enligt detta ska vara sfärisk eller nästan sfärisk. Men i många fall är detta rätt besvärligt att visa observationellt. Så risken är att vi får ett gränsland där det är svårt att veta om en kropp är en planet eller inte. Nåväl, vi får se hur det går i omröstningen. Se exempelvis:

http://www.iau2006.org/mirror/www.iau.org/iau0601/iau0601_release.html

mvh
Hans Bengtsson

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds