ASTRONOMI
GUIDEN
Forskning och utbildning > Du får köpa vad som helst, vad?

Okänd användare
Ons 3 nov 2010 12:38:08
Hej!
Om man får köpa vad som helst vad köper ni då? Jag skulle köpa en gigantisk kikare, varför inte en
35x175 plus stativ. Jag skulle köpa ett hus på ett mörkt ställe och bygga tre stycken observatorium en med en stor newtonreflektor (0,8m/4000mm).Ett annat med en refrakto(0,4m/5000mm).Och ett tredje med en extremt stor RC (1,5m/15000mm)självklart skulle jag också skicka upp ett rymdteleskop.
Det skulle ha en spegel på 12m och därför vara ca 5,22 gånger större än hubbleteleskopet.Allt skulle vara helt automatiskt.Allt det där + 1000 tillbehör tror jag var allt.
Vad köper ni?

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds