ASTRONOMI
GUIDEN
Osorterat > Dubbelstjärnor

Okänd användare
Lör 9 feb 2013 10:22:41
Hittade detta .

Att mäta separationen på dubbelstjärnor

Undersök hur lång tid det tar sekundärstjärnan att följa primärstjärnan till banans utkant

Hmm, låter luddigt

Betyder det följande :Stillastående teleskop, hårkorset driver från huvudstjärnan till kompanjonen, ta tiden på detta?.

Sedan fortsätter beskrivningen

Multiplicera tiden i sekunder med cosinus för den positionsvinkel du få (eller den angivna i katalog).

Dividera svaret av detta med cosinus för huvudstjärnans deklination.

Den tid du nu får måste multipliceras med 15 , och man får svaret i bågsekunder

Källa: Amatörastronomen Colin A Ronan

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds