ASTRONOMI
GUIDEN
Forskning och utbildning > Dvärgnovan DO Draconis skådad från Öland

Okänd användare
Ons 10 nov 2010 19:51:45
DO Draconis är en dvärgnova som jag aldrig sett skymten av, trots att jag spanade efter den drygt 100 nätter under första hälften av 90-talet.

Kvällen den 5 november, dvs för några dygn sedan, kunde Chris Allen i Färjestaden konstatera att stjärnan befann sig i utbrott, magnitud 12.0. Detta bekräftades senare under natten av Etienne Morelle, som på ett foto kunde se stjärnan, som då bedömdes ha magnitud 12.7 (CCD ofiltrerat).

Efterföljande natt rapporterades DO Dra redan ha avtagit till magnitud 13.2, och natten 9-10 november var magnituden 15.6 enligt Gary Poyner, England.

Vi vet inte exakt när utbrottet började, men natten den 31 okt – 1 nov var stjärnan svagare än magnitud 16. Under alla omständigheter har avtagandet i ljusstyrka efter toppen skett synnerligen raskt.

Mvh
Hans Bengtsson

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds