ASTRONOMI
GUIDEN
Fysik och begrepp > Elektrisk laddning på himlakroppar?

Okänd användare
Ons 14 sep 2005 19:04:52
Jag fick precis en tanke, och det är säkert helt galen.. Men varför söker sig elektroner (dvs elektrisitet) ner mot jord? Vad är det de uppnår genom att söka sig dit?
Innebär det att olika himlakroppar har olika elektrisk laddning, eller är de ändå neutrala?

Om himlakroppar kan ha olika elektrisk laddning, vad innebär det egentligen? Innebär det att om Mars och Jorden skulle kollidera och de skulle ha motsatt argebraiskt tecken på laddningarna, skulle en gigantisk urladdning (blixt) ske då atmosfärerna skulle nå varandra och en det då finns en ledare (alltså att atmosfären kan leda ström).

Om de förblir neutrala, beror det då på att det finns positiva joner som gärna plockar upp de överblivna elektronerna?

Nån som kan förklara? :P

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds