ASTRONOMI
GUIDEN
Historia > En sida svensk variabelhistoria (1962)

Okänd användare
Mån 24 mar 2008 17:40:11
När jag idag gick igenom några pärmar med varierande innehåll, så föll mina ögon på ett papper märkt Apr -62. Det var sidan 3 av den bulletin som Svenska Astronomiska Sällskapets sektion för variabla stjärnor publicerade för nästan 46 år sedan. Sektionens ledare var Gunnar Darsenius, den person som enskilt har betytt mest för mitt astronomiintresse.

Sidan innehåller ljuskurvor för tre Mira-stjärnor: V558 Cygni, ST Geminorum och Chi Cygni. Texten lyder:

V558 Cygni har upptäckts vid Sonnebergobservatoriet. Den varierar mellan mph 11,2-<17,5 med perioden 343 dygn. Ett maximum observerades under hösten 1961 av hr G. Darsenius och frk Margareta Westlund och en kurva, baserad på 10 observationer, presenteras ovan. Stjärnan har inte observerats sedan hösten 1931 men om 32 maxima uppträtt sedan 15 okt 1931 har V558 Cyg haft en medelperiod på 343,80 dygn under denna tid.

ST Geminorum varierar enligt Generalkatalogen mellan mv 9,2-<13 med perioden 246,4 dygn. Trots att stjärnan blir ganska ljus i maximum har den varit bortglömd sedan 1916. Hrr Gunnar Nilsson och Anders Persson observerade ett maximum under vintern 1961-62, som inträffade den 9 januari. Då detta maximum sannolikt är det 65te sedan det, som observerades i dec 1916 har stjärnan sedan dess haft en medelperiod på 245,74 dygn, som är något kortare än den, som Prager härlett. Ljuskurvan ovan är baserad på 15 observationer.

Chi Cygni har under säsongen observerats av sex av sektionens observatörer, nämligen följande:
Leif Andersson, Falkenberg
Gunvor Karlsson, Söderköping
Gunnar Nilsson, Göteborg
Hans Nilsson, Gävle
Anders Persson, Göteborg
R. Sällsten, Gävle

Hr Anders Persson fångade den redan i augusti, då stjärnan ännu var svagare än tionde magnituden, och fortsatte att följa den genom september månad, varefter de övriga observatörerna anslöt. I februari gjorde frk Gunvor Karlsson den sista av observationerna.

Stjärnan är alltför välkänd för att behöva en redogörelse. Kurvan ovan är baserad på inte mindre än 56 välfördelade observationer. Den knyck, som alltid uppträder på uppstigande delen av kurvan, framgår mycket tydligt och stjärnan har denna gång tagit sin vilopaus vid nionde magnituden. Förra gången stjärnan var i tilltagande tog den en paus vid 7de magnituden, kurva Bull 1/1961.

Detta var ganska exakt 7 år innan jag själv började observera variabler, och sidan fick jag av Margareta Westlund för många år sedan. Man slås av vilken hög kvalitet som rapporten håller, och givetvis också av den lätt högtidliga och tidstypiska tonen. Lägg märke till att Darsenius kallar sig själv hr G. Darsenius.

Chi Cygni är en enkel och tacksam variabel att observera. Men 56 svenska observationer under ett enda maximum, det är banne mig inte illa! ST Geminorum är också en variabel som jag observerat ibland. Men V558 Cygni? Jag har aldrig tänkt på dess existens, än mindre observerat stjärnan. En titt i AAVSO:s databas ger noll observationer. Däremot har AFOEV en del skattningar, främst av Aarre Kellomäki, en finländsk kemist och berömd amatörastronom som använt sig av Darsenius karta.

Vilka är/var de observatörer som omnämnes på sidan? Vi har ju Gunnar Darsenius själv, liksom Margareta Westlund, båda välkända. Vi hittar också Leif Andersson, som blev rikskändis som vinnare i Tiotusenkronorsfrågan och senare yrkesastronom i USA. Ingen av dessa tre är i livet.

Anders Persson träffar jag då och då, han arbetar på SMHI (vilket även Margareta Westlund gjorde). För honom var Darsenius en hjälte från ungdomsåren. Men Gunnar Nilsson, Gunvor Karlsson, Hans Nilsson och R. Sällsten är för mig personer som jag endast känner till från Darsenius bulletiner. Någon som vet något om dessa pionjärer inom svensk observationell amatörastronomi?

Mvh
Hans Bengtsson

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds