ASTRONOMI
GUIDEN
Exoplaneter > Exoplanet med pulserande värdstjärna

Okänd användare
Lör 9 okt 2010 12:33:15
Det har nu visat sig att exoplaneten WASP-33b har en värdstjärna som är en pulserande variabel av typen Delta Scuti. Detta kan innebära intressanta möjligheter att studera bl.a. vilka tidvatteneffekter som kan förekomma i ett sådant system, och i vilken mån pulsationerna påverkas av planetens existens. Man kan ladda hem artikeln i dess helhet härifrån:

http://arxiv.org/abs/1010.1173

Amatörastronomiska insatser (från Barcelona) har varit viktiga vid upptäckten av värdstjärnans variabilitet.

mvh
Hans Bengtsson

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds