ASTRONOMI
GUIDEN
Forskning och utbildning > Explorer MN 190

Okänd användare
Mån 10 dec 2012 12:05:45
Är det någon som har erfarenhet av att titta visuellt i ett sånt här teleskop? Måste man kollimera det?

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds