ASTRONOMI
GUIDEN
Forskning och utbildning > Fasdiagram och periodbestämning för 20 stjärnor

Okänd användare
Fre 12 feb 2010 22:48:26
Nu har jag använt datat i SVO-databasen för att göra periodbestämningar och fasdiagram för 20 av de mest observerade periodiska variablerna, mestadels Mira-stjärnor.

Till varje stjärna finns en faktaruta med jämförelse av period, epok och stigperiod från GCVS jämförs med beräkningen utifrån SVO-observationerna.

Det är kul att se vilken stor variation det är på formen på Mirastjärnornas ljuskurvor. Vissa är sågtandade och vissa rundare. Det finns också varianter med spetsigt maximum och runt minimum eller tvärtom. Också var maximumet ligger i fasen varierar.

Mestadels överensstämmer uppgifterna från GCVS med de nya beräknade från SVO väldigt bra. En del smärre avvikelser förekommer för vissa stjärnor, men det är naturligt då perioderna för Miror varierar. Vissa varierar kring ett medelvärde, vissa har en ökande eller minskande tendens. Detta gör att det tidsintervall som används för periodberäkningen påverkar vilken period man får.

Resultatet för de 20 stjärnorna hittas på http://var.astronet.se/results1.html eller via http://var.astronet.se och sedan Ljuskurvor & Resultat -> Fasdiagram för 20 stjärnor

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds