ASTRONOMI
GUIDEN
Forskning och utbildning > First light: Solar dynamics observatory

Okänd användare
Ons 21 apr 2010 20:45:13
Bilderna släpptes för bara några minuter sedan. Och sicka bilder. Och vilken tur de hade med vädret:

http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2010/21apr_firstlight/

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds