ASTRONOMI
GUIDEN
I samhället > Fördelar/nackdelar med laser och naturlig stjärna?

Okänd användare
Sön 10 feb 2008 12:18:08
Vid adaptiv optik, vad är fördelarna och nackdelarna med att använda en laser att jämföra med eller naturlig stjärna att jämföra med?

Man använder väl oftast natrium vid laser, och beroende på hur turbulensen ligger i atmosfären kan detta vara en nackdel. Kan det bero på att det är ett visst lager i atmosfären som natriumlasern når och är turbulensen högre upp blir bilden dålig? Om turbulensen är nedanför är detta inget problem?

Vad är nackdelarna med att använda en naturlig känna, dvs en stjärna? Jag kan bara se fördelar...

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds