ASTRONOMI
GUIDEN
Exoplaneter > Första bilden på en exoplanet

Okänd användare
Mån 2 maj 2005 21:48:11
Härliga nyheter!

http://www.eso.org/outreach/press-rel/pr-2005/pr-12-05.html

Kan någon som är mer insatt än jag komma med en gissning om hur lång tid det kan ta innan vi kan få bilder på planeter av samma storlek och sammansättning som jorden? Så vitt jag förstår så har i alla fall NASA planer på att bygga teleskop för det ändamålet...

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds