ASTRONOMI
GUIDEN
Exoplaneter > Första ljuset från fjärran planet

Okänd användare
Lör 29 dec 2007 23:24:31
Ganska intressant:

http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article57940.ece

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds