ASTRONOMI
GUIDEN
Osorterat > Från rockstjärna till astrofysiker

Okänd användare
Lör 15 dec 2012 11:39:05
Brian May, f.d. gitarrist i Queen, har gått och blivit astrofysiker! Här är hans nekrolog över Patrick Moore: http://www.bbc.co.uk/news/uk-20663883

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds