ASTRONOMI
GUIDEN
Fysik och begrepp > Gravitation

Okänd användare
Tor 7 aug 2008 23:00:01
Om man befinner sig i ett stort roterande hjul i rymden för att på så sätt åstadkomma gravitation genom centrifugalkraften, och kastar en boll rakt upp (alltså i riktning tvärtemot gravitationens riktning), kommer bollen då tillbaka till mig eller hinner platsen där man står att förflytta sig i sidled så att bollen landar vid sidan om en själv? Jag antar att om man kastar bollen så högt att den når rotationscentrum borde den stanna kvar där på grund av att centrifugalkraften inte verkar där,gäller detta på lägre höjder också..eller?

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds