ASTRONOMI
GUIDEN
Fysik och begrepp > Gravitationen den svaga kraften?

Okänd användare
Tis 28 okt 2003 22:00:21
Hej! Vad menas egentligen med att gravitationen är den svagaste av de fyra krafterna i universum? Jag har hört teorier om att materian bryts ner i den minsta beståndsdelen i svarta hål... Borde inte gravitationen vara den starkaste av de fyra krafterna då? Tacksam för svar!!!

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds