ASTRONOMI
GUIDEN
Fysik och begrepp > Himlens färg

Okänd användare
Ons 5 jan 2011 21:20:29
Det finns förklaringar till att himlen är blå med hänsyn till ljusets fördelning av våglängder i atmosfären. Min tanke är om solens färg påverkar detta. Det vill säga om himlen skulle ha annorlunda färg om solen skulle ha varit t.ex. en röd dvärg? Detta bortsett från om möjligheterna till liv osv.

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds