ASTRONOMI
GUIDEN
Fysik och begrepp > Horisonten om jorden var slät?

Okänd användare
Mån 27 feb 2006 19:15:50
Jag är rätt noob, men jag måste få detta bekräftat. Om jorden var slät, skulle då horisontent vara detsamma som en tangerande linje på den punkt man befinner sig i?

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds