ASTRONOMI
GUIDEN
Galaxer och stjärnsystem > Konstiga galaxer eller Arp 94

Okänd användare
Ons 13 maj 2009 21:55:04
Tja, kanske inte så konstiga, men NGC 3227 (den större) och NGC 3226 har nummer 94 i Halton Arps katalog över totalt 384 peculiar galaxies.

Jag har genom Wikipedia lärt mig att Halton Arp på 60-talet använde Palomars 5 meters teleskop till att fotografera många galaxer med syftet att ge astronomer möjlighet att studera deras olika stadier av utveckling. På 60-talet var kunskapen om varför vissa galaxer blev elliptiska och andra spiralformade inte så känd.

Det finns ett band av gas som förbinder galaxerna men som nog inte syns på det här fotot. Man trodde tidigare att NGC 3226 sög gas från NGC 3227, men man har på senare tid inte hittat något bevis för det. Gasmolnet som finns mellan dem tyder ändå på någon form av interaktion mellan galaxerna.

Som vanligt när man fotar så önskar man att man hade minst 3 gånger så lång exponeringstid så att detaljerna framträder tydligare.
Bilden är sammansatt av bilder från totalt 7 fototillfällen med drygt 1 timme per styck, så det blev totalt drygt 8 timmar tagna med 2500 mm
brännvid och en moddad Canon 450.

/Lasse

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds