ASTRONOMI
GUIDEN
Osorterat > Lagrangepunkt 4/5

Okänd användare
Mån 11 mar 2013 22:09:52
Lagrangepunkt 4/5

Dessa punkter sägs att vara stabila. En kropp som glider bort från punkten skal därmed accelerera och så påverkas av coriolis effekten som för kroppen i en bana runt L4/L5, och förblir i en cirkelrörelse.

Jag menar att förstå principen med cariolis effekten, men klarar inte förstå hur dessa kroppar (trojaner) hålls på plats.

Kan någon förklara detta på ett enkelt vis, eller hänvisa till en internetsida?
I vilket plan roterar trojanerna?

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds