ASTRONOMI
GUIDEN
Fysik och begrepp > Ljusets hastighet

Okänd användare
Tis 22 dec 2015 11:12:57
En filosofisk fundering
Om nu tiden som vi uppfattar den går långsamare ju närmare ljusets topphasighet vi färdas så skulle man kunna tänka sej att om man nu kunde färdas fortare än ljuset skulle vi bli yngre och yngre ju längre man färdas från ljusets hasighet och sluta som en tanke i pappas huvud det kanke är därför vi inte kan färdas fotare än ljuset int än i alla fall :P pust

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds