ASTRONOMI
GUIDEN
Rester av stjärnor > M27 i vanlig fältkikare

Okänd användare
Tor 24 okt 2013 01:23:40
jag läste att M27 kan ses även med en vanlig fältkikare.
kan någon vänlig själ berätta hur man hittar denna nebulosa.
höjd och väderstreck vid midnatt just dessa dagar blir jättebra...

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds