ASTRONOMI
GUIDEN
Forskning och utbildning > Magnetfält kring en ledare

Okänd användare
Tor 29 apr 2010 20:12:34
min fråga är hur ändras fältstyrkan med avståndet?

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds