ASTRONOMI
GUIDEN
Fysik och begrepp > Magnitud?

Okänd användare
Tor 14 jun 2007 18:01:28
Få se om jag förstått det här med magnitud rätt. Magnitud är ett mått på stjärnors ljusstyrka sett från jorden? En magnitud på -2 är mer än 2?

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds