ASTRONOMI
GUIDEN
Fysik och begrepp > Mätningar av himlens mörker

Okänd användare
Lör 26 jun 2010 11:02:31
Sagt och gjort utförde jag mätningar av himlens tilltagande mörker under midsommarnatten (se tråden Komet C/2009 R1 (McNaught)). Med en Unihedron Sky Quality Meter (Lens) mätte jag himlens ytljusstyrka i zenit var tionde minut. Observationsplats: Virsbo, Västmanland (latitud +59°52). Utförde tre mätningar direkt efter varandra och använde medianen. Om det fanns moln mot zenit pekade jag apparaten mot ett molnfritt område så högt upp som det gick. Om det var mestadels moln uppåt pekade jag ändå mot zenit. Värdena blir lite missvisande om mätningarna utförs mot moln och inte mot en klar himmel.

Började mätningarna redan en knapp timme innan solnedgången då jag hittade Venus med blotta ögat över den västra horisonten. Fram till kl. 23:10 var zenit helt molnfri. Efter det ökade molnigheten, först med tunna moln och efter kl. 0:20 blev det mer eller mindre helmulet. Däremellan letade jag efter stjärnor som började synas mot den mörknande himlen. Mörkret accelererade fram till kl. 23:00 (solhöjd -2°30), sedan tilltog det ganska linjärt fram till kl. 23:50 (solhöjd -5°), varvid mörkrets minskning avtog. Apparaten upptäckte som sig bör att himlen började bli ljusare igen efter sann astronomisk lokal midnatt (kl. 0:58).

Solhöjden är beräknat enligt Cartes du Ciel och anger höjden för den refrakterade solskivans övre kant. Differenserna av solhöjden efter solnedgången uppför sig lite märkligt. Det verkar som om den negativa solhöjden beräknas lite annorlunda efter solnedgången?! SQM-värdet anger himlens mörker i enheten magnituder per kvadratbågsekund.

Så här ser rådatat ut (hoppas tabellen blir läsbar):

Klockslag SQM-värde differens solhöjd differens kommentarer

21:30 6.12 +3°39 Venus synlig för blotta ögat
21:40 6.36 0.24 +2°48 -1°11
21:50 6.63 0.27 +1°59 -0°49
22:00 6.95 0.32 +1°14 -0°45
22:10 7.32 0.37 +0°32 -0°42
22:20 7.77 0.45 -0°06 -0°38 solnedgång
22:30 8.19 0.42 -0°45 -0°39
22:40 8.75 0.56 -1°26 -0°41
22:50 9.20 0.45 -2°04 -0°38
23:00 9.82 0.62 -2°39 -0°35
23:10 10.36 0.54 -3°12 -0°33 tunna moln i zenit (Sommartriangeln bakom moln)
23:20 10.84 0.48 -3°43 -0°31 tunna moln i zenit (Sommartriangeln bakom moln)
23:30 11.43 0.59 -4°10 -0°27 nattlysande moln synliga rakt i norr (Sommartriangeln bakom moln)
23:40 11.97 0.54 -4°35 -0°25 Sommartriangeln + Capella synliga
23:50 12.62 0.65 -4°57 -0°22 Polstjärnan (mag 2.0), gamma Aquilae (2.7) synliga
00:00 12.86 0.24 -5°16 -0°19 satellit under Vega, Albireo (3.1)
00:10 13.03 0.17 -5°32 -0°16 tunna moln i zenit, gamma Lyrae (3.2)
00:20 13.21 0.18 -5°45 -0°13 mer moln, beta Lyrae (3.4)
00:30 13.51 0.30 -5°55 -0°10 mer moln, beta Aquilae (3.7)
00:40 13.68 0.17 -6°02 -0°07 mulet
00:50 13.73 0.05 -6°06 -0°04 mulet
01:00 13.96 0.23 -6°07 -0°01 mulet, sann astronomisk midnatt kl. 0:58
01:10 13.74 -0.22 -6°05 +0°02 mulet

Tyvärr var himlen mot NW där Karlavagnen fanns molntäckt nästan hela kvällen. Jag vet sedan tidigare att gränsmagnituden kring midsommar är 4 sett härifrån. Natten mellan den 26-27 juni förra året kunde jag se det gemensamma ljuset från stjärnparet epsilon Lyrae (V=4.35) med blotta ögat.

Hans, kommer du ihåg ungefär vid vilken (negativ) solhöjd som du märkte att gränsmagnituden förbättrades avsevärt? Jag skulle kunna göra en ny mätning längre framöver på sommaren när mörkret här motsvarar ungefär det du upplevde då och speciellt en kväll då himlen är molnfri hela tiden.

Kanske inte världens roligaste tidsfördriv en midsommarnattskväll men vad gör man inte för amatörastronomin? :)

/Timo K

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds