ASTRONOMI
GUIDEN
Osorterat > Meteorit

Okänd användare
Mån 15 feb 2016 20:34:36
Har det gjort några efterforskningar eller försök att hitta resterna av den meteorit som exploderade över Ryssland,man har ju sett hålet i isen, någon som vet ?

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds