ASTRONOMI
GUIDEN
Forskning och utbildning > Möjlig nova i Aquila

Okänd användare
Mån 14 dec 2009 14:09:55
Till CBAT har inkommit en rapport om en möjlig nova i Aquila (Örnen).

Position (J2000.0):
19 14 09.73
+15 16 34.7

För tidpunkten 2009 Dec 14.40785 UT anges den ofiltrerade CCD-magnituden 10.9.

Det ska poängteras, att novans existens i skrivande stund är osäker. Inom kort kan vi förvänta oss en bekräftelse eller dementi.

mvh
Hans Bengtsson


Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds