ASTRONOMI
GUIDEN
Forskning och utbildning > Något att glädja sig åt?

Okänd användare
Fre 14 jan 2011 14:17:37
OPT is working hard in an attempt to change the international policies at Celestron, Meade Coronado, and Orion, so hopefully before too long they will drop their restrictions and allow free trade outside of the United States.

Om restriktionerna släpps hur kommer då prisbilden att se ut för köp till Sverige?

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds