ASTRONOMI
GUIDEN
Fysik och begrepp > Några tankar om gravitationen

Okänd användare
Lör 27 okt 2007 18:13:45
Några tankar (och värdelöst vetande?) om gravitationen och dess betydelse

Jag har funderat en hel del på gravitationen. Denna som hör till en av de fyra grundläggande naturkrafterna, och som vi alla håller för så självklar. Ändå är den så oförståelig.
Det är också diskuterat huruvida man alls kan kalla den för en kraft. Om jag minns rätt så menade väl Einstein att gravitationen inte är en kraft. Han beskrev gravitationen som en krökning av rumtiden. Det finns en teori om att gravitationen verkar genom en partikel som man har gett namnet graviton. Gravitonen är dock inte påvisad, utan spekulativ.

Det finns ett par olika sätt att beskriva hur gravitationen verkar (jorden som exempel):

1: jorden accelererar (till sig) föremål utan att utsätta dem för någon kraft.

2: jorden accelererar konstant åt alla håll samtidigt utan att röra sig eller utvidgas.

Gravitationen är en simulerad acceleration.

All massa genererar gravitation, och all materia i universum påverkar all annan materia i universum. Eller som ett uttryck jag läste en gång: alla atomer i universum är gravitationellt medvetna om varandra.

Själv vill jag inte kalla gravitationen för en kraft i egentlig mening. Detta eftersom gravitationen inte påverkar de föremål den fångar in med någon kraft. Det finns ingen skillnad mellan att sitta still på jordytan och att sitta ute i rymden i ett rymdskepp som ökar hastigheten med 35km/h varje sekund. Precis som vi inte dras mot stolsryggen i ett fordon som accelererar så dras vi egentligen inte mot jordytan heller. Vi pressas av en accelerationskraft.
Därför tycker jag det blir fel att säga att gravitationen drar till sig föremål eftersom den inte DRAR till sig något.

Om man i ett flygplan som accelererar längs startbanan släpper en boll längst fram i gången så kommer den att börja rulla bakåt i gången för att till slut träffa bakväggen. Ingen skulle uttrycka det som att baksidan av flygplanet drar till sig bollen. Bollen befinner sig helt enkelt i fritt fall i flygplanets färdriktning och står stilla i rummet. Därför blir den påkörd av bakre delen av flygplanet när det förflyttar sig i rummet framåt.

Krökning av rumtiden är ett ganska abstrakt begrepp. Ett uttryck jag själv har myntat och skulle vilja använda är RUMSIMPLOSION. Att rummet imploderar och att allt som finns och som står still i rummet helt enkelt följer med. Kanske detta uttryck är ett annat ord för krökning av rumtiden?

Gravitationen är en fullständigt nödvändig naturlag för att liv överhuvudtaget ska kunna existera. Tänk vad som skulle hända om jordens gravitation i ett nu skulle upphöra:

Den absolut första reaktionen skulle bli att jag när jag nu sitter framför datorn och skriver skulle uppleva det som att huset föll rakt ner genom ett hål i jorden. Ganska omgående därefter skulle jag märka att lufttrycket hastigt skulle minska för att inom en kort tid förvandla jorden till en lufttom planet när atmosfären skulle dunsta ut i rymden. Haven skulle koka bort och allt liv på marken och i haven skulle snabbt dö. Antagligen skulle mikroorganismer i marken överleva ett litet tag därefter.

Om även resten av solsystemets gravitation skulle upphöra skulle solen explodera i en jätteexplosion när den enorma gravitationen inte längre håller ihop det kokande infernot. Såvida vi inte då befann oss i en rymddräkt eller inom någon annan hermetiskt tillsluten anordning med syre att andas så skulle vi inte få uppleva den synen för vi skulle efter drygt åtta minuter redan vara döda. Så vi får vara glada att gravitationen finns...

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds