ASTRONOMI
GUIDEN
Exoplaneter > Ny planet hittad

Okänd användare
Tis 11 jan 2011 12:59:26
Planeten är bara 1,4 gånger jordens storlek, men ligger för nära sin sol för att kunna hysa liv tror forskarna.

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/ny-planet-liten-som-jorden

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds