ASTRONOMI
GUIDEN
Exoplaneter > Ny planet i Leo hittad

Okänd användare
Tor 10 apr 2008 11:49:15
Se artikel på:
http://www.astronomy.com/asy/default.aspx?c=a&id=6803

h-g

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds