ASTRONOMI
GUIDEN
Solsystemet > Planeter avlägsnar sig?

Okänd användare
Fre 13 maj 2005 13:58:51
Avlägsnar sig planeterna bort från solen?

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds