ASTRONOMI
GUIDEN
Solsystemet > Planeternas inbördes läge, just nu?

Okänd användare
Ons 2 okt 2013 17:08:26
Jag söker ett ställe på Internet som visar planeternas och solens inbördes läge - just NU (och att man kan mata in olika datum). Det borde väl finnas en sådan site...?

Jag hade en gång ett dataprogram som hette Mpj Astro (för Macintosh). Där kunde man se en översiktsbild över hela solsystemet och hur planeterna och solen låg i förhållande till varann just för tillfället eller ett annat datum som man matade in. Det var väldigt praktiskt.

Om t.ex. Jupiter ligger på baksidan av solen (sett från jorden), då är det ju meningslöst att försöka titta på just Jupiter. Just nu är det ju dåliga tider att skåda både Jupiter och Saturnus.

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds