ASTRONOMI
GUIDEN
Forskning och utbildning > Powers Of Ten

Okänd användare
Tis 1 feb 2011 08:22:31
Sevärt klipp som sätter lite perspektiv på vår omgivning...

http://www.youtube.com/watch?v=0fKBhvDjuy0&feature=player_embedded#

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds