ASTRONOMI
GUIDEN
Fysik och begrepp > Rotationshåll på ekvatorn

Okänd användare
Sön 13 jun 2004 19:40:11
Efter en diskussion på en våra träffar dök följande fråga upp vad ställer man ett teleskop i för läge (S eller N) om man ställer den exakt på ekvatorn? Någon fysikkunnig som kan ge ett bra svar utan att snurra till det ;)

Kan det vara så att det att man kan kan använda vilken av polerna man vill efter behag.Borde vara lika svårt att se vilken som eller?
Bengt

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds