ASTRONOMI
GUIDEN
I samhället > Snällare ljuskon

Okänd användare
Lör 9 feb 2008 10:05:50
Teleskop med större ljusstyrka (fokalförhållande) har en ljuskon som är svårare att hantera. Varför? Beror det att skärpedjupet blir mindre och därmed svårare att fokusera?

Jan

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds