ASTRONOMI
GUIDEN
Fysik och begrepp > Stämmer beräkningarna på ISS?

Okänd användare
Ons 20 dec 2006 11:57:25
Läste följande artikel på NyTekniks hemsida om beräkningar på ISS. Jag har dubbelkollat beräkningarna och de verkar stämma, men ändå stämmer de inte överens med verkligheten. Vad har tappats bort?

Centrifugalkraften (min gamla mekaniklärare skulle aga mig gul o blå för den rubriken)
Centrifugalkraften beräknas ur formeln F=m*(v^2/r) där m är stationens massa, r är jordradien, 6378 km, plus flyghöjden 400 km, och v är rymdstationens hastighet, enligt uppgifter 28.000 km/h.

Med värden insatta får vi F=m*8,92.

Gravitiationskraften
Gravitiationskraften fås ur formeln F=C*(mj*m)/r^2 där C är gravitationskonstanten (6,7 * 10^-11 Nm^2/kg^2), mj är jordens massa, m är stationens massa och r som ovan.

Vid jordytan, med jordradien rj, vet vi att C*mj/rj^2 = g, det vill säga jordaccellerationen 9,81 m/s^2.

Låt oss säga att gravitationskraften på flyghöjden är F=g1*m där g1 är en försvagad jordaccelleration.

Genom att förenkla lite får vi då fram att g1=g*(rj/r)^2. Med värden insatta får vi g1=8,69 m/s^2.

Och därmed skulle gravitationskraften (m*8,69) vara mindre än centrifugalkraften (m*8,92) på stationens flyghöjd.

På bara en timme skulle det ge en hastighet på närmare 6000 km/h, bort från jorden. Men i verkligheten ska ISS ha en hastighet in mot jorden och med jämna mellanrum behövas lyftas upp i banan.

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds