ASTRONOMI
GUIDEN
Rester av stjärnor > Supernova

Okänd användare
Mån 13 feb 2006 17:10:18
Supernova i galaxen M100:

http://www.astromart.com/news/news.asp?news_id=453

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds