ASTRONOMI
GUIDEN
Fysik och begrepp > Sväva fritt

Okänd användare
Sön 23 okt 2005 01:24:19
Den 5:e november kan man prova på att åka Nasas G-force One, ett plan som anpassats för viktlöshet (även kallad vomit comet). Har inte erbjudits till allmänheten tidigare. Ok, man måste åka till Florida och det är inte gratis precis, $4725. Endast 27 personer får åka så boka nu :)

Länk:
http://www.space.com/zerog/

:-D

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds