ASTRONOMI
GUIDEN
Fysik och begrepp > Tiden

Okänd användare
Lör 15 feb 2014 12:19:26
Hej
Jag har lite funderingar runt tid.
Utan någon förändring alls så existerar inte heller tid?

Där ute i det kalla existerar inte någon tid sägs det.
Fakum är att det rör sig där ute. Då måste tid existera där ute.
Det är så ofantligt stort, så för oss ser det ut som att det står stilla, strotts ofantliga hastigheter.

Är jag fel på det. Rätta mig gärna, stav fel beror på dyslexi.

/Patrik

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds