ASTRONOMI
GUIDEN
Rymdfart > TiPS - Tether Physics and Survivability Experiment

Okänd användare
Lör 9 feb 2008 17:54:04
TiPS står för Tether Physics and Survivability Experiment. Det är en satellit bestående av två delar sammanbundna med en 4 km kabel.

Jag har sett satelliten två gånger i mitt teleskop vid 39x förstoring. Den ser ut som två stjärnor sammankopplade av en grå stav som sakta vrider sig runt. Ganska stort objekt, upp till 0,2 graders längd! Jag tror att man bäst hittar satelliten i en 15x70 fältkikare upp till lägsta förstoringen i ett mindre teleskop.

Använd Heavens Above för att få fram sökkarta (här för Göteborg):
http://www.heavens-above.com/satinfo.asp?lat=57.717&lng=11.967&alt=3&loc=G%F6teborg&TZ=CET&SatID=23937

Mer information om tethered satelliter:
http://en.wikipedia.org/wiki/Tether_satellite

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds