ASTRONOMI
GUIDEN
Osorterat > Trolig nova i Cygnus

Okänd användare
Mån 31 mar 2014 23:19:27
En trolig nova har upptäckts i Cygnus. För info se astronet.se.

M v h
Hans Bengtsson

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds