ASTRONOMI
GUIDEN
Fysik och begrepp > Trubbel bland gravitationsteorierna

Okänd användare
Lör 22 mar 2008 19:25:39
Tror det var Pioneer 10 som man märkts påverkas av en kraft inåt i solsystemet än vad ekvationerna om gravitation kan förklara. Det pratas om att vi kanske inte har fått den rätta fysiken för gravitationslagarna. Mörk materia kan alltså vara att vi helt enkelt inte förstår oss på gravitationen helt. Det pratas mkt om att den här kraften inte behöver bero på något avstånd från en massa, utan kan vara konstant överallt.

Hur man observerat detta är genom dopplerförskjutning av sondens ljus och skillnaden på sondens hastighet inte följer vad man kan beräkna av gravitationslagarna. Man verkar alltså inte veta varför man observerar detta, men kan ge stora problem med våran syn på gravitation som vi har idag.

Jag skulle vilja läsa mer om detta ämne, och slängar därför ut frågan här. Är det någon som kan rekommendera en bra sida om detta?

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds